Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zasadnutia OZ 2018-2022
Volebné obdobie 2018-2022
pdf Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ
pdf Uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 01.12.2018
pdf Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 01.12.2018
pdf Uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 16.12.2018
pdf Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 16.12.2019
pdf Uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 23.01.2019
pdf Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 23.01.2019
pdf Uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 13.02.2019
pdf Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 13.02.2019
pdf Uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 03.05.2019
pdf Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 03.05.2019
pdf Uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 29.06.2019
pdf Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 29.06.2019
pdf Uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 30.07.2019
pdf Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 30.07.2019
pdf Uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 18.10.2019
pdf Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 18.10.2019
pdf Stanovisko k prevodu pozemku
pdf Pozastavenie výkonu uznesenia
pdf Uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 13.12.2019
pdf Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 13.12.2019
pdf Uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 22.01.2020
pdf Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 22.01.2020
pdf Uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 04.03.2020
pdf Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 04.3.2020
pdf Uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 13.06.2020
pdf Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 13.06.2020
pdf Uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 03.10.2020
pdf Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 03.10.2020
pdf Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 03.10.2020
pdf Pozastavenie výkonu uznesenia
Zasadnutia OZ 2016
Uznesenia a zápisnice OZ
pdf Zápisnica OZ zo dňa 07.02.2016
pdf Uznesenie OZ zo dňa 18.02.2016
pdf Zápisnica OZ zo dňa 18.02.2016
pdf Uznesenie OZ zo dňa 08.04.2016
pdf Zápisnica OZ zo dňa 08.04.2016
pdf Uznesenie OZ zo dňa 30.06.2016
pdf Zápisnica OZ zo dňa 30.06.2016
pdf Uznesenie OZ zo dňa 12.08.2016
pdf Zápisnica OZ zo dňa 12.08.2016
pdf Uznesenie OZ zo dňa 13.09.2016
pdf Zápisnica OZ zo dňa 13.09.2016
pdf Uznesenie OZ zo dňa 13.10.2017
pdf Zápisnica OZ zo dňa 13.10.2016
pdf Uznesenie OZ zo dňa 16.12.2016
pdf Zápisnica OZ zo dňa 16.12.2016
pdf Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 04.3.2020
Zasadnutia OZ 2015
Uznesenia a zápisnice OZ
pdf Uznesenie OZ zo dňa 26.03.2015
pdf Zápisnica OZ zo dňa 26.03.2016
pdf Uznesenie OZ zo dňa 04.05.2015
pdf Zápisnica OZ zo dňa 04.05.2016
pdf Uznesenie OZ zo dňa 29.06.2015
pdf Zápisnica OZ zo dňa 29.06.2016
pdf Uznesenie OZ zo dňa 25.09.2015
pdf Zápisnica OZ zo dňa 25.09.2016
pdf Uznesenie OZ zo dňa 15.12.2015
pdf Zápisnica OZ zo dňa 15.12.2016
pdf Uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 04.03.2020
Zasadnutia OZ 2014
Zápisnice a uznesenia OZ
pdf Uznesenie OZ zo dňa 17.3.2014
pdf Zápisnica OZ zo dňa 17.3.2014
pdf Uznesenie OZ zo dňa 15.5.2014
pdf Zápisnica OZ zo dňa 15.5.2014
pdf Uznesenie OZ zo dňa 3.7.2014
pdf Uznesenie OZ zo dňa 10.7.2014
pdf Zápisnica OZ zo dňa 10.7.2014
pdf Uznesenie OZ zo dňa 16.8.2014
pdf Zápisnica OZ zo dňa 16.8.2014
pdf Uznesenie OZ zo dňa 18.9.2014
pdf Zápisnica OZ zo dňa 18.9.2014
pdf Uznesenie OZ zo dňa 30.10.2014
pdf Zápisnica OZ zo dňa 30.10.2014
pdf Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 12.12.2014
pdf Zápisnica z ustanovujúceho OZ zo dňa 12.12.2014
pdf Uznesenie OZ zo dňa 30.12.2014
pdf Zápisnica OZ zo dňa 30.12.2014
Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia OZ dňa 13.01.2011
pdf Zapisnica a uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 30.01.2011
pdf Zapisnica a uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 25.2.2011
pdf Zapisnica a uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 28.6.2011
pdf Zapisnica a uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 18.8.2011
pdf Zapisnica a uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 22.9.2011
pdf Zapisnica a uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 12.10.2011
pdf Zapisnica a uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 15.11.2011
pdf Zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa 16.12.2011
pdf Zapisnica a uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 23.02.2012
pdf Zapisnica a uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 08.03.2012
pdf Zapisnica a uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 03.05.2012
pdf Zapisnica a uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 27.06.2012
pdf Zapisnica a uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 28.09.2012
pdf Zapisnica a uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 16.03.2013
pdf Zapisnica a uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 24.04.2013
pdf Uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 09.05.2013
pdf Zapisnica a uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 27.07.2013
pdf Zapisnica a uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 15.10.2013
pdf Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 16.12.2013